Dostęp do Internetu światłowodowego dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, przemyskiego oraz rzeszowskiego w województwie podkarpackim

Dostęp do Internetu światłowodowego dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, przemyskiego oraz rzeszowskiego w województwie podkarpackim

W ramach inwestycji związanych z budową struktury światłowodowej (w tym FTTH) w latach 2012 -2015 Enformatic zrealizował budowę własnej sieci której długość wyniosła około 200 kilometrów.

Celem głównym projektu FTTH było umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 2Mb/s dla 888 odbiorców z terenu powiatów Bieszczadzkiego, Przemyskiego oraz Rzeszowskiego w województwie podkarpackim. Realizacja takiego celu przyczyniła się do osiągnięcia celów programu POIG, priorytet VIII, działanie 8.4. z uwagi na to, że ENFORMATIC zapewnił dostęp do sieci internetowej mieszkańcom objętym do tej pory zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Projekt miał na celu budowę infrastruktury światłowodowej na etapie „ostatniej mili”, czyli na ostatnim odcinku bezpośrednio łączącym użytkownika z sygnałem. Projekt przyczynił się do pomniejszania istotnych różnic występujących między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. Projekt ten skierowany był na stworzenie możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług elektronicznych, jaki zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans pomiędzy mieszkańcami dużych miast i małych miejscowości, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna nie jest dobrze wykształcona. Dostęp do usług szerokopasmowego Internetu jest czynnikiem istotnym z punktu widzenia rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Zaprezentowane przez Wnioskodawcę działania, ich odpowiednia, przemyślana kolejność oraz zakupy środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych oraz usług są zgodne z wszelkimi założeniami działania PO IG 8.4, służą realizacji opisanego celu i zapewnią efektywność planowanej infrastruktury oraz wykorzystania środków pomocowych.

W skład obszaru świadczenia usługi, gdzie została wybudowana sieć światłowodowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu wchodzą następujące miejscowości :

Powyższe obszar realizacji w ramach Projektu 8.4 przedstawiają poniższe mapki.

W REALIZACJI

 

Obecnie firma Enformatic realizuje 3 projekty dotyczące budowy sieci FTTH na obszarze terenu Miasta Rzeszowa. Budowane są sieci na terenach słabo wyposażonych w infrastrukturę światłowodową tj. domki jednorodzinne. Na tą chwilę nasi projektanci są na etapie koncepcji na następujące osiedla : Osiedle Pobitno, Osiedle Kmity oraz Osiedle Baranówka II. Już niedługo mieszkańcy tych terenów będą mogli się cieszyć dostępem do medium światłowodowego, które zapewnia wysoką jakość oferowanych usług.

Skip to content