Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego

Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego.

Enformatic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu: Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach dla mieszkańców wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego

Dofinansowanie projektu z UE: 3 710 244,94 zł

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na realizacje zamówienia Enformatic Sp. z o.o. dotyczącego projektu pn. „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)”.

Zamówienie będzie realizowane w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” (Nr referencyjny wniosku: POPC.01.01.00-00-0157/15).

Szczegóły postępowania w poniższych plikach pdf.

Z poważaniem,

Enformatic Sp. z o.o.

Wyjaśnienie

W związku z pytaniami informujemy, że termin zakończenia wszystkich prac związanych z budową sieci należy umieścić w formularzu ofertowym pod ofertą cenową. Brak określenia terminu zakończenia oznacza że oferent będzie wykonywał prace zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.

Informacje o Wynikach Postępowania Ofertowego

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach postępowania ofertowego na realizacje zamówienia Enformatic Sp. z o.o. dotyczącego projektu pn. „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)”.

Szczegóły wyników postępowania w poniższym pliku pdf.

Z poważaniem,

Enformatic Sp. z o.o.

Skip to content