REJESTRACJA NOWEJ SPÓŁKI …..

REJESTRACJA NOWEJ SPÓŁKI …

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.01.2021 część majątku spółki Enformatic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: ul. Mieszka I 73C, 35-303 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146608, NIP: 8133297173, REGON: 691695432) została przeniesiona na spółkę nowo zawiązaną Enformatel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: ul. Mieszka I 73C, 35-303 Rzeszów), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874399.

Zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych Enformatel Sp. z o.o. jako spółka nowo zawiązana wstąpiła z dniem wydzielenia, tj.  04-01-2021 w prawa i obowiązki Enformatic Sp. z o.o. jako spółki dzielonej, określone w planie podziału.   Zgodnie natomiast z planem podziału wszystkie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet, telewizja, telefon) związane były z  wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, która została przeniesiona ze spółki dzielonej Enformatic Sp. z o.o. na Enformatel Sp. z o.o., jako spółkę nowo zawiązaną. W związku z powyższym od dnia 04-01-2021 stroną ww. umowy jest Enformatel sp. z o.o. i zmiana ta nastąpiła na mocy wyżej powołanych przepisów prawa.

Co ta zmiana oznacza dla naszych Abonentów?

  1. Wszystkie umowy wiążące Abonentów z firma Enformatic sp. z o.o. pozostają bez zmian
  2. Spółka Enformatel sp. z o.o. swoją siedzibę ma w dokładnie w miejscu siedziby Enformatic sp. z o.o.
  3. Wystawiane przez Enformatel sp. z o.o. faktury Abonenci opłacać będą na dotychczasowe konto bankowe (ten sam bank i numer rachunku)

W związku z powyższym nasi Abonenci nie muszą wykonywać żadnych działań.

Skip to content