REJESTRACJA NOWEJ SPÓŁKI …..

REJESTRACJA NOWEJ SPÓŁKI … Uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.01.2021 część majątku spółki Enformatic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: ul. Mieszka I 73C, 35-303 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146608, NIP: 8133297173, REGON: 691695432) …

REJESTRACJA NOWEJ SPÓŁKI ….. Read More »